Torppa Rörprojekt AB - Helhetslösningar inom VVS
 
Referens Projekt

LSS Boende Viby
Klar hösten 2015

Brf Ekenhjelmstorget
Totalentreprenad åt Brf Ekenhjelmstorget.
Klar sommaren 2015

Tallgården Hus H
generalentreprenad åt Öhmans Bygg.
Klar hösten 2014

KV Diamanten
General & Totalentreprenör åt Viktor-Hanson.
Klar sommaren 2014

Danderyds Sjukhus Byggnad 13
Generalentreprenad åt Bygg R1. 
Klar våren 2015

BRF Fållan
Totalentreprenad åt HSB Bostad av 59st lägenheter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klar sommaren 2014 

BRF Biografen
Generalentreprenad åt Oscar Properties av 65st lägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 klar sommaren 2014
Sköndalskolan
Gneralentreprenad åt Hewing & Hägglund. Projektet är nu inne på den 3:e och sista etappen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klar våren 2014 
 
BRF Tegeludden 17
Totalentreprenad åt Kungsfiskaren av 102 lägenheter, förskola samt restaurang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 klar hösten 2014
Kvarteret Tunet.
Generalentreprenad åt MVB bygg av Råcksta Sjukhem.
 
 
 
 
 
 


Klar vintern 2015 

BRF Finnboda
Generalentreprenad åt HSB Bostad av 82st lägenheter.Klar hösten 2014

BRF Tvålflingan
Totalentreprenad åt HSB Bostad av 178st lägenheter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRF Hammartorp
Totalentreprenad åt HSB Bostad av 69st lägenheter.
Klar våren 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRF Violen
Totalentreprenad åt Byggnadsfirma OL.WE. av 68st lägenheter.
Klart våren 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRF Brunnsmästaren
Totalentreprenör åt Oscar Properties & Kungsfiskaren.
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Hôtel
Generalentreprenör åt Kungsfiskaren av 19st sviter på plan 3.
Klar vintern 2012-2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRF Nybrogatan 57
Generalentreprenör åt Oscar Properties av 40st lägenheter.
Klart våren 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söderledstunneln
Generalentreprenör åt Stockholms gatukontor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya Patologen S:t Görans Sjukhus
Generalentreprenad åt Metrolit Byggnads. Ombyggnation av en befintlig fastighet då den nya Patologavdelningen skulle flytta till S:t Görans Sjukhus. Klar hösten 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huddinge Sjukhus, Ombyggnad av sjukhusfysik Plan 7.
Generalentreprenad åt Metrolit Byggnads. Ombyggnad av befintligt våningsplan till en ny sjukhus fysik avdelning med röntgen avdelning.
Klar vintern 2012-2013.