Torppa Rörprojekt AB - Helhetslösningar inom VVS
 
Kvalitet & Miljö
 
Vi arbetar aktivt för en hög kvalitet på våra tjänster och produkter. Att identifiera kundens kvalitets- och miljökrav skapar förutsättningar för att "Göra rätt från början". Med varje medarbetares personliga engagemang och ansvar uppfyller vi ställda kontraktskrav i rätt tid. Genom att hela tiden förbättra och utveckla varje medarbetare är vårt mål att även i framtiden vara det naturliga leverantörsvalet.
 
Några av våra riktlinjer är:
 
Arbeta långsiktigt för en bättre kvalitet & miljö.
Skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.
Hålla hög och jämn kvalitet på våra tjänster och produkter.
Vara flexibla och snabbt anpassa oss efter kundens behov.
 
 
 
 
 Kontakta gärna oss för mer information.